Notary Public ในระบบกฎหมาย Common Law

Notary Public ในระบบกฎหมาย Common Law

Notary Public ในระบบกฎหมาย Common Law นั้น ผู้เป็น Notary Public จะมีหน้าที่ที่รัฐได้อนุญาตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำคำรับรองหนังสือ เอกสาร และลายมื่อชื่อ ในหนังสือ เอกสาร สัญญา นิติกรรม ต่างๆ ทางธุรกิจ หรือ ทางราชการ ซึ่งในระบบนี้จะมีหน้าที่เพียงแค่ ทำคำรับรอง ในหนังสือ เอกสาร หรือ ลายมือชื่อเท่านั้น

Notary Public ในระบบกฎหมาย Common Law มีคุณสมบัติอย่างไร

1. Notary Public ต้องเรียนจบในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ในบางประเทศ ก็ต้องจบกฎหมาย เป็นทนายความ แต่ในบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาบางรัฐ ระบุให้ผู้ที่จะเป็น Notary Public

2. Notary Public ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติดี คำว่า ดี ต้องหมายถึงไม่มีประวัติอาชญากรรม หากเป็นในหลายประเทศ ต้องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนได้รับใบอนุญาต Notary Public ในระบบกฎหมาย Common Law

3. Notary Public ต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี หมายความว่า บุคคลที่จะมาเป็น Notary Public ในระบบกฎหมาย Common Law ต้องมีการทำคุณงานความดี สามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และผู้อื่นในวงกว้าง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

4. Notary Public ต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ คำว่าน่าเชื่อถือ หมายถึง สถานภาพที่สร้างขึ้นจากพฤติกรรมของ Notary Public ที่ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดี ใช้ระยะเวลานานจนผู้อื่นมั่นใจว่า บุคคลนั้นมีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้

Notary Public ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Notary Public ที่สหรัฐอเมริกา ก็ถือว่าเป็น Notary public ในระบบกฎหมาย Common law หาก Notary Public อีกตำแหน่งคือ เป็น ทนายความด้วย จะทำหน้าที่เพิ่มจาก Notary Public ที่รับรองเอกสารเท่านั้น คือ เป็นผู้จัดทำเอกสารสัญญาด้วย แต่เอกสารทุกฉบับที่ทำขึ้นก็ไม่ใช่เอกสารราชการ หรือ เอกสารมหาชน ถ้าหากจะนำเอกสารเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการของศาล หรือจะนำเอกสารเหล่านั้น อ้างเป็นเอกสารก็ต้องดำเนินการสืบพยานประกอบ เพื่อยืนยันเอกสารนั้นอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น Notary Public ก็อาจมีความจำเป็นต้องมาเป็นพยานที่ศาลด้วย

Notary Public ในประเทศอังกฤ

Notary Public ในประเทศอังกฤษ ก็ถือว่าเป็น Notary Public ในระบบนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่ทนายความอาจเป็นผู้ที่ทำเอกสารสัญญาต่างๆ ขึ้น เพียงแต่เอกสารที่จัดทำขขึ้น ไม่ได้เป็นเอกสารมหาชน หรือเอกสารของทางราชการ หากนำไปใช้ก็เป็นเอกสารฉบับหนึ่ง หากมีประเด็นในศาลก็ต้องทำการสืบประกอบ เนื้อหาในเอกสาร

ต้องการให้ทนายวิรัชรับรองเอกสารอย่าง Notary Public ต้องทำอย่างไร

การให้บริการด้าน Notary Public ของทนายวิรัช ให้บริการอย่างดี และมีความเป็นสากล สนองตอบลูกความทุกท่านอย่างมิตรภาพ ให้คำแนะนำถึงการรับรองเอกสาร ตลอดจน ผลดีผลร้ายของการรับรอง และแนะนำแนวทางการรับรอง Notary Public ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกความ

สามารถติดต่อทนายวิรัชได้ที่

  • สายด่วน โทร 0812585681 หรือ
  • add line @tanaiwirat

ทนายวิรัชขอบมอบสิทธิพิเศษดังนี้

  • เดินทางไปพบเพื่อรับรองเอกสาร Notary Public ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
  • นัดหมายรับรองเอกสาร Notary Public สถานที่ตามแนวรถไฟฟ้า BTS ได้
  • สามารถกำหนดวันนัดรับรองเอกสาร Notary Public ในวันที่สะดวกได้
  • การรับรองเอกสาร Notary Public มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตราฐานสากล
  • ืNotary Public

ติดตามผมออนไลน์ได้ที่นี่:

►YouTube –https://www.youtube.com/tanaiwiratdotcom

► Facebook – http://facebook.com/tanaiwiratdotcom

► Twitter – http://twitter.com/tanaiwirat

►Line – https://goo.gl/BeprPy

► Website –https://www.tanaiwirat.com/

=====

สนใจผลงานต่างๆ ราคาพิเศษ มาได้ที่ inbox page:

► Facebook: http://m.me/tanaiwiratdotcom

=====

สนใจผลงาน ในรูปแบบต่างๆ ได้ที่:

►สมัครสมาชิกปรึกษากฎหมายรายปี (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ศูนย์จัดการมรดก (สอบถามได้)https://goo.gl/BeprPy

►Notary public (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►พ็อคเก็ตบุ๊ค กฎหมายหลายรส 2 https://goo.gl/BeprPy

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: OFFICE : 0812585681

วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี และในปีอื่นๆ ที่ลูกจ้างได้สิทธิ ตามกฎหมายแรงงาน

วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี และในปีอื่น เกิดสิทธิขึ้นเมื่อใด ตามกฎหมายแรงงาน [กดชมคลิป หากไม่ชอบอ่าน]

วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี ในประเทศไทยมีกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปีของทุกปี และรวมถึงวันหยุด2564 ด้วยนั้น กฎหมายแรงงาน ได้วางหลักไว้ใน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือที่เรียกว่า พระราชบัญญัติ คุ้มครอง แรงงาน ปี พ.ศ. 2541 ในมาตรา 30 ได้วางหลักไว้ว่า…

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน…”

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2541

เข้าใจง่าย ๆ กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่คุ้มครองสวัสดิภาพของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้าง ทำงานต่อเนื่องครบ 1 ปี ได้พักผ่อนประจำปีซึ่งถือวันหยุด2564 และในปีอื่นๆ ด้วย

กดสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ต้องทำงานอย่างไร สิทธิใน วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี หรือในปีอื่นๆ จึงเรียกว่าทำงานครบ 1 ปี

ตัวอย่างลูกจ้างที่จะได้สิทธิในวันหยุด2564 -พักผ่อนประจำปี หากลูกจ้างทำงาน เริ่ม 1 มกราคม 2564 พอถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิทธิในวันหยุด2564-พักผ่อนประจำปี ก็เกิดขึ้นทันทีตามกฎหมายแรงงาน

วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี ผู้ใดจะเป็นคนอนุญาตตามกฎหมาย

ในมาตรา 30 เขียนไว้ชัดว่า นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน นั้นหมายความ เมื่อมีสิทธิ วันหยุด2564 -พักผ่อนประจำปี แล้ว นายจ้างจะเป็นคนกำหนดวันหยุดแก่ลูกจ้าง โดยกำหนดเป็นการล่วงหน้า หรืออีกกรณีคือ นายจ้างและลูกจ้างตกลงร่วมกัน

วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี สิทธิที่จะได้รับมีทั้งหมดกี่วัน

ในมาตรา 30 กฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 6 วัน ดังนั้นนายจ้าง จะไปกำหนด วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี น้อยกว่า 6 วันไม่ได้ แต่หากกำหนดไว้มากกว่า เช่น 10 วัน อย่างนี้ทำได้ และกฎหมายแรงงานก็อนุญาตถือว่าดีกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

กดสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี และในปีถัดมา นายจ้างกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี มากกว่า 6 วันได้หรือไม่

นายจ้างสามารถกำหนดวันหยุด2564พักผ่อนประจำปีมากกว่าได้ และไม่จำเป็นต้องทำงานครบ 1 ปี นายจ้างจะกำหนดให้หรือตกลงร่วมกันกับลูกจ้างได้

อย่างไรก็ดี หากกฎหมายแรงงานยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี หรือวันหยุดในปีใดใดก็ตาม ลูกจ้างก็จะได้รับสิทธิหยุด 6 วัน ทำการ หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับนายจ้าง แต่ขั้นต่ำ คือ 6 วัน

ชมคลิป ฟังสบาย สบาย

ผู้เขียน