ความหมายของคำว่า มรดก

กฎหมายมรดก ปัจจุบัน ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ไม่ได้ให้ความหมายไว้ ทนายวิรัชจึงลองไปเปิดดูใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

มรดก เป็นคำนาม อ่านว่า (มอ-ระ-ดก) ซึ่งแปลได้ว่า ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย ทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย เรียกรวมๆ ว่า กองมรดก

ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 และ มาตรา 1600 ได้ให้ความหมายของคำว่า มรดก โดยใช้คำว่า กองมรดก ดังมาตรา 1599 บัญญัติไว้ว่า

“เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ตามวรรคหนึ่ง” และตามมาตรา 1600 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตาย อันได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

ทนายวิรัชเองเคยมีประชาชนสอบถามผ่านสื่อที่ต่างๆ ว่า พ่อแม่ ตายตนเองต้องรับผิดชอบในหนี้สินของพ่อแม่หรือไม่ คำตอบก็คือ ตามมาตรา 1604 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า

“ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน”

หมายความว่า หากพ่อแม่เป็นหนี้แล้วและเสียชีวิตลงทายาทอย่างลูกต้องรับผิดชอบ เพียงแต่รับเฉพาะเท่าที่รับมาจากพ่อแม่ ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ทันทีที่เสียชีวิตลงมีมรดกเป็นเงินสด 1,000,000 บาท แต่พ่อแม่มีหนี้สิน 2,000,000 บาท มรดกก็ตกกับลูกเพียง 1,000,000 บาท เมื่อเจ้าหนี้มาทวงกับลูกก็ทวงได้เพียง 1,000,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 1,000,000 ก็ทวงจากลูกไม่ได้อีก

ตัวอย่าง

นายประยุทธ์ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ได้กู้ยืมเงินนายเขียว จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ปรากฎว่า นายประยุทธ์ได้เสียชีวิตลง นายเขียวซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็ฟ้องทายาททุกคนที่มีสิทธิรับมรดกของนายประยุทธ์ นายประยุทธ์ ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ทายาทของนายประยุทธ์ก็ต่อสู้คดีว่า ตนเองไม่ได้รับทรัพย์สินใดๆจากนายประยุทธ์ คดีนี้ศาลตัดสินในทำนองว่า นายเขียวมีสิทธิฟ้องทายาททุกคน เพียงแต่ ทายาทเมื่อไม่ได้รับมรดกก็ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว นั้นหมายความว่า เจ้าหนี้ฟ้องทายาทได้ แต่จะไปเอาจากทรัพย์สินส่วนตัวของทายาท จะทำได้ไม่ได้

ผู้สนับสนุน (คลิกชมและซื้อสินค้า เท่ากับสนับสนุนทนายวิรัช)

ต้องการให้ทนายวิรัช ดำเนินการเรื่อง มรดก ผู้จัดการมรดก ต้องทำอย่างไร

การให้บริการด้าน มรดก ผู้จัดการมรดก ของทนายวิรัช ให้บริการอย่างดี และมีความเป็นสากล สนองตอบลูกความทุกท่านอย่างมิตรภาพ ให้คำแนะผลดีผลร้ายของการจัดทำเรื่องมรดกให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกความ

สามารถติดต่อทนายวิรัชได้ที่

  • สายด่วน โทร 0812585681 หรือ
  • add line @tanaiwirat

ทนายวิรัชขอมอบสิทธิพิเศษดังนี้

  • ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  • นัดหมายได้ทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ จัดส่งเอกสารได้
  • ยื่นคำร้องจัดการมรดกให้อย่ารวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • คำสั่งศาล 1 ชุดฟรี ไม่คิดมูลค่า

ประวัติผู้เขียน

▼ ติดตามผมออนไลน์ได้ที่นี่:

►YouTube –https://www.youtube.com/tanaiwiratdotcom

► Facebook – http://facebook.com/tanaiwiratdotcom

► Twitter – http://twitter.com/tanaiwirat

►Line – https://goo.gl/BeprPy

► Website –https://www.tanaiwirat.com/

=====

▼ สนใจผลงานต่างๆ ราคาพิเศษ มาได้ที่ inbox page:

► Facebook: http://m.me/tanaiwiratdotcom

=====

▼ สนใจผลงาน ในรูปแบบต่างๆ ได้ที่:

►สมัครสมาชิกปรึกษากฎหมายรายปี (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ศูนย์จัดการมรดก (สอบถามได้)https://goo.gl/BeprPy

►Notary public (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►พ็อคเก็ตบุ๊ค กฎหมายหลายรส 2 https://goo.gl/BeprPy

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: OFFICE : 0812585681

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *