วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี และในปีอื่นๆ ที่ลูกจ้างได้สิทธิ ตามกฎหมายแรงงาน

วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี และในปีอื่น เกิดสิทธิขึ้นเมื่อใด ตามกฎหมายแรงงาน [กดชมคลิป หากไม่ชอบอ่าน]

วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี ในประเทศไทยมีกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปีของทุกปี และรวมถึงวันหยุด2564 ด้วยนั้น กฎหมายแรงงาน ได้วางหลักไว้ใน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือที่เรียกว่า พระราชบัญญัติ คุ้มครอง แรงงาน ปี พ.ศ. 2541 ในมาตรา 30 ได้วางหลักไว้ว่า…

ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน…”

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2541

เข้าใจง่าย ๆ กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่คุ้มครองสวัสดิภาพของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้าง ทำงานต่อเนื่องครบ 1 ปี ได้พักผ่อนประจำปีซึ่งถือวันหยุด2564 และในปีอื่นๆ ด้วย

กดสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ต้องทำงานอย่างไร สิทธิใน วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี หรือในปีอื่นๆ จึงเรียกว่าทำงานครบ 1 ปี

ตัวอย่างลูกจ้างที่จะได้สิทธิในวันหยุด2564 -พักผ่อนประจำปี หากลูกจ้างทำงาน เริ่ม 1 มกราคม 2564 พอถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิทธิในวันหยุด2564-พักผ่อนประจำปี ก็เกิดขึ้นทันทีตามกฎหมายแรงงาน

วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี ผู้ใดจะเป็นคนอนุญาตตามกฎหมาย

ในมาตรา 30 เขียนไว้ชัดว่า นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน นั้นหมายความ เมื่อมีสิทธิ วันหยุด2564 -พักผ่อนประจำปี แล้ว นายจ้างจะเป็นคนกำหนดวันหยุดแก่ลูกจ้าง โดยกำหนดเป็นการล่วงหน้า หรืออีกกรณีคือ นายจ้างและลูกจ้างตกลงร่วมกัน

วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี สิทธิที่จะได้รับมีทั้งหมดกี่วัน

ในมาตรา 30 กฎหมายกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 6 วัน ดังนั้นนายจ้าง จะไปกำหนด วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี น้อยกว่า 6 วันไม่ได้ แต่หากกำหนดไว้มากกว่า เช่น 10 วัน อย่างนี้ทำได้ และกฎหมายแรงงานก็อนุญาตถือว่าดีกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

กดสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วันหยุด2564พักผ่อนประจำปี และในปีถัดมา นายจ้างกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี มากกว่า 6 วันได้หรือไม่

นายจ้างสามารถกำหนดวันหยุด2564พักผ่อนประจำปีมากกว่าได้ และไม่จำเป็นต้องทำงานครบ 1 ปี นายจ้างจะกำหนดให้หรือตกลงร่วมกันกับลูกจ้างได้

อย่างไรก็ดี หากกฎหมายแรงงานยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง วันหยุด2564 พักผ่อนประจำปี หรือวันหยุดในปีใดใดก็ตาม ลูกจ้างก็จะได้รับสิทธิหยุด 6 วัน ทำการ หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับนายจ้าง แต่ขั้นต่ำ คือ 6 วัน

ชมคลิป ฟังสบาย สบาย

ผู้เขียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *